راهنمای سیستم

1.سیستم به صورت خودکار هر 12 ساعت بروز می شود، و این بدین معنی است : در صورت تغییر زمان بازی مانند تاخیر و … در کم تر از 24 ساعت و هماهنگ با سایت های بزرگ خارجی تاریخ در سایت ما نیز بروزرسانی می گردد.

2.به منظور سریع تر شدن سیستم به صورت پیش فرض واکشی اولیه اطلاعات برای بازه 30 روزه تعریف شده است؛ به این معنی که به صورت پیش فرض تاریخ انتشار بازی ها از امروز تا 30 روز اینده را می بینید.

3.برای جست و جوی بازی در زمان نامشخص، کافی است از قسمت “فیلتر براساس تاریخ انتشار” ؛ تاریخ شروع را 1301 و تاریخ پایان را سال مدنظر خود انتخاب نموده و منتظر بارگذاری لیست بمانید. سپس عنوان خود را جست و جو نمایید. دقت بفرمایید، هرچه بازه زمانی بین سال شروع و پایان کم تر باشد، واکشی و نمایش نتایج سریع تر خواهد بود.

4.در پایان اگر سوالی یا پیشنهادی دارید؛ چه در مورد کارکرد سیستم تاریخ انتشار و چه سایر بخش های سایت، از طریق فرم تماس با ما اقدام نمایید.

لیست انتشار

`