درباره ما

از اینکه نقطه نو را به عنوان مرجع خودتان انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم. هدف این مجموعه، ایجاد تغییرات بنیادی در دنیای بازی ها در ایران است.

“ما ادعایی نداریم، دنبال دوستی و تغییرات خوب هستیم”

مطمئن هستیم با حمایت شما عزیزان، در کنار سایر مجموعه های مشابه که خیلی دوستشان داریم، جای خالی بعضی نقطه ها را پر می‌کنیم.

لطفا ما رو از نظرات و پیشنهاداتتون بهره مند کنید. این مجموعه متعلق به خود شماست و با وجود شما پیش خواهد رفت.

==========

تیم دوست داشتنی ما :

سردبیر :

کسری نیاول


تحریریه :

محمد نوبخت

مهدی نقدی

سامرند قهرمانی

سپهر اسدی


تیم اپلود :

امیرحسین محمد خواه

امیرمسعود پریشانی

کسری کاظمی


با تشکر از :

حسین صدری – محمد غفوری – سجاد محمدپور – ابراهیم نجف پور

==========

نقطه نو در شبکه های اجتماعی :

خیلی خوشحال می شویم اگر در شبکه های اجتماعی هم در کنار ما باشید، تا لحظاتی شاد و جذاب را در کنار هم رقم بزنیم.

تلگرام نقطه نوتوییتر نقطه نونقطه نو در استیماینستاگرام نقطه نوکانال اپارات نقطه نوکانال یوتیوب نقطه نو
`